Saturday, February 21, 2009

Ukhwah Fillah...

Al-Ukhwah Fi'Llah(Persaudaraan Kerana Allah) merupakan anugerah kudus yang sangat bernilai dari Allah S.W.T,sebagai suluhan Rabbaniyah dan ni'mat Illahiyah.Allah mencampak ke dalam hati-hati manusia(hamba-hambanya) yang Ikhlas,dalam hati para wali,orang-orang suci dan orang-orang yang bertaqwa dari kalangan makhlukNya.Allah berfirman dalam Surah Al-Anfal:ayat 63 yang bermaksud;

"Kalau engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya pun engkau tidak dapat menyatukan antara hati-hati mereka,tetapi Allahlah yang menyatukan antara mereka."
(Al-Anfal:ayat 63)


Dalam Surah Al-Imran:ayat 103 disebutkan;

"..Dan ingatlah ni'mat Allah ke atas kamu,di mana dulunya kamu bermusuhan,maka dijinakkan antara hati-hati kamu,lalu jadilah kamu dengan ni'matnya bersaudara(berukhwah)"
(Al-Imran:ayat 103)Ukhwah merupakan kekuatan iman di jiwa,yang membuatkan perasaan menjadi lembut,berkasih sayang,hormat-menghormati dan saling percaya mempercayai sesama setiap orang yang terikat dalam tanggungjawab aqidah islamiyah,iman dan taqwa.Itulah dia kesedaran dan semangat persaudaraan yang sebenarnya yang dilahirkan dalam jiwa mu'min,iaitu perasaan yang paling murni dengan ikhlasnya dan sama-sama melibatkan diri amalan dan pekerjaan yang bermanfaat seperti saling tolong menolong,berkorban ,berkasih sayang,memaaf dan bertenang apabila berhadapan dengan saat gentar,kesukaran dan seumpamanya.Tetapi apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang negatif,orang yang beruhkwah itu tidak melibatkan diri dengan bertindak menjauhi diri mereka daripada perkara-perkara yang boleh mengancam keselamatan orang ramai,atau merosakkan harta benda serta perkara yang boleh mencemarkan maruah kemuliaan manusia.

Oleh yang demikian,Ukwah Fi'Llah merupakan sifat yang berkait rapat dengan iman dan taqwa,di mana tanpa iman tiadalah ukhwah,dan sebaliknya tanpa ukhwah tiadalah iman,sama seperti"Tidak ada kasih sayang tanpa taqwa,begitulah sebaliknya,tiada taqwa tanpa hubungan kasih sayang dalam sesuatu perhubungan khususnya persahabatan.

No comments: